Tweelingzielen van het Ene Hart en de Gouden Eeuw

Tweelingzielen van het Ene Hart en de Gouden Eeuw

Artikelen

De liefdesvibratie tussen tweelingzielen heeft een puurheid in zich, die niet alleen bijdraagt aan het vergroten van ervaring van eenheid op aarde maar ook het pad effent voor de kinderen van de Gouden Eeuw. Tweelingzielen vinden namelijk herkenning in elkaar op een diep en zuiver niveau. Deze herkenning herinnert hen aan ‘één zijn’ en roept een intense pure liefde op.

Als ze daarbíj in staat zijn om vanuit dat zuivere niveau in gelijkwaardigheid en harmonie bij elkaar te zijn, maakt dit een kosmische kracht vrij voor creatie vanuit puurheid. Hieronder lees je hoe dit verband houdt met het Ene Hart en de Gouden Eeuw.

Tweelingzielen principe

De uitleg van Pamela Kribbe-Jeshua over het principe van de tweelingziel en tweelingziel liefde resoneert bij mij en is als volgt:

“ De tweelingziel is de schakel tussen individu en eenheid. Het is een geleidende schakel. De tweelingziel liefde is een verbindende schakel tussen het uniek zijn en het eenheidsbewustzijn. Tweelingzielen voelen zich innerlijk uitgenodigd om het eenheidsbewustzijn dieper te verankeren op aarde, op een manier die bij hen past. In feite zijn zij zielen met eenzelfde ‘grondtoon’, met een unieke gevoelslading of ‘toon’ in de ziel. “

Er is dus een gelijkgestemdheid, waarin tweelingzielen elkaar herkennen (als één). Het tweelingzielen principe gaat dan ook om een trilling van herkenning, die van eenzelfde (grond)toon. Deze verbinding, de tweelingziel liefde, draagt bij aan de weg naar meer eenheid op aarde.

Het Ene Hart

Tweelingzielen ontmoet je, zo geeft Pamela ook aan, op weg terug naar huis. Dit is wanneer je onderweg bent om dualiteit te ontstijgen en weer (innerlijke) heelheid kunt ervaren.

Gewaar wording en bewustwording van eenheid in àlle vormen van leven en energie leidt uiteindelijk tot het ervaren en uitdragen van eenheid – het proces van transcedentie. Dit omvat mede een harmonische vereniging van allerlei tegendelen in jezelf waaronder het mannelijke en het vrouwelijke, boven en onder – zoals innerlijke beheersing en innerlijke macht ¹, bezieling en aarding – , en binnen en buiten denk aan innerlijke beleving en uiterlijke waarneming, ik en de ander. Het betreft een (innerlijke) eenheidsverbinding in het hart die ook wel het Heilige Huwelijk in het Ene Hart genoemd wordt.

Dit Ene Hart is vergelijkbaar met het pure hart. Het pure hart dat verbinding ervaart en in staat is om de dualiteit te ontstijgen; het hart dat vanuit een diepere laag kijkt voorbij de vertroebeling, ballast en afscheiding en jezelf in de ander doet herkennen

Tweelingzielen van het ene hart

Het is eenzelfde liefdesvibratie van het pure hart dat plaatsvindt tussen tweelingzielen van het ene hart. Namelijk dat van pure liefde.

Pure liefde die samensmelt vanwege de trilling van herkenning. Een samen komst waarbij elk dát deel in de ander vindt wat de eigen unieke broncodering complementeert. Samen zijn deze tweelingzielen een geheel van gelijkwaardige (hele) componenten die herkenning vinden in elkaar én elkaar verrijken. Samen vormen zij een uitgebalanceerde harmonie waarmee een kosmische (creatie)kracht vrijkomt.

Hun liefde straalt uit naar hun omgeving en heeft een rimpel effect dat de weg naar een nieuwe wereld vanuit hartsgedragenheid kracht bijzet. Het heeft een katalyserende werking op het ervaren van één zijn.

In de onderlinge en vol-ledige (h)erkenning van elkaars heelheid, kracht en bijdrage binnen het harmonische geheel van hun samen zijn – oftewel in de zuiverheid van hun samen zijn – ligt een scheppend vermogen. Dit omvat een kosmische kracht waarmee oneindige liefde, wijsheid en zachte kracht vrijkomen voor creatie vanuit puurheid. Daarmee effenen zij het pad voor de kinderen van de Gouden Eeuw.

Gouden Kinderen

De kinderen van de Gouden Eeuw staan metafoor voor hen die het (eenheids)bewustzijn in zich dragen dat vorm kan en gáát geven aan deze ‘eeuw’. Je zou de Gouden Eeuw kunnen omschrijven als een tijdperk van voorspoed en overvloed voor iedereen, van ver-lichting én pure realisatie. De weg naar deze nieuwe wereld en de bestemming ervan staan niet vast. Het is aan de mensheid, zo ook de kinderen van de Gouden Eeuw, om dit vorm en kleur te geven.

Gouden Kinderen zijn ‘kindsengelen’. Hun aardse lichaam is een integratie van licht en stoffelijkheid, waarbij o.a. hun licht diamantlicht is en in hun lichaam zich een zuivere diamantstructuur bevindt.

Zo heb ik het samen met mijn mede lichtwerper Ingrid ervaren tijdens energiewerk – in de afgelopen maanden (2015/2016) – voor het veld dat gekoppeld is aan tweelingzielen van het ene hart. Dit veld stabiliseert onder meer de zuivere verbinding van deze tweelingzielen en (de puurheid van) de creatiekrachten die met hun samen zijn gepaard gaan. Ook zorgt het voor optimale verbinding met andere – energetische – velden rond de aarde. Ons werk droeg bij aan schoning van diverse verbindingen waardoor er meer rust en minder verstoring op hun samen komen en samen zijn zit.

De straal voor de tweelingzielen van het ene hart straalt sterker dan voorheen, de onverbrekelijkheid van de zuivere verbinding tussen deze zielen is stevig verankerd.

¹ Innerlijke beheersing gaat over de balansbeheersing van hoofd- en breinaspecten, zoals logica, rede, mentale kracht en veerkracht. Een levensprincipe verbinding. Daarmee is het tevens gekoppeld aan eerbied en respect voor al het leven, mens, natuur, plant, dier, … Innerlijke macht gaat over de acceptatie van het natuurlijke en kwetsbare vermogen in ons, zoals de kracht van kwetsbaarheid, overgave en het intuïtieve weten. Een innerlijke machtsverbinding vanuit zachte kracht (©Elohim Yael).

Dit artikel werd zomer 2016 gepubliceerd op nieuwetijdskind.com

Artikelen

Comments are closed.