We are but merely part of evolution, Scotland 2023

We are but merely part of evolution, Scotland 2023

Hoop op Vrede

Deze reis was een wat andere dan de vorige 8 reizen, omdat het vieren van het leven een belangrijk onderdeel vormde en duidelijk beleefd en geleefd wilde worden. Het ‘toeval wilde echter’ dat met zonder planning telkens precies gebeurde wat de bedoeling was om aan te raken. Ik ben dan ook diep dankbaar dat ik deze reis kon en mocht maken. Samen met twee levensgenieters.

Het staat in de sterren geschreven’ voel ik als een belangrijke rode draad voor dit jaar. De reis naar Schotland bleek ook in deze bedding gedragen te worden. Eén van de symbolische betekenissen ervan gebeurde zelfs ‘letterlijk’ toen ik lichtcodes in de sterren hemelboog [het plafond] van Rosslyn Chapel zag oplichten.  

We are but merely part of evolution Deze heldere boodschap kreeg ik ergens begin dit jaar mee van Tribes/Energieën van weleer. Het was de opmaat voor de reis. Voor mij weerklinkt in dit besef diepgevoeld respect voor de Heilige Gronden van het Leven Gevende. De levenshouding die hier bij hoort, (ond)erkent als heilig dat wat leven geeft, essentiële creatiekracht en levenslicht; zie Graal Bewustzijn vanuit heelheid. Levensvreugde geboren uit Liefde is dan, een viering van het leven voortkomende uit eerbiediging van de heiligheid van het leven gevende. 

Eén van de Heilige Gronden betreft respectering van de eigen kracht alsook die van de ander oftewel íeders autonomie. Om in jezelf zuivere levenskracht en oude verbindingen van wijsheid te kunnen blijven aanboren, is het stellen van grenzen noodzakelijk – vooralsnog. Deze grensbewaking wordt gedragen vanuit zelfliefde, zelfrespect en een gevoel van veilig-zijn, zie Ierland Reis (mei 2019). Sindsdien ben ik onder meer met deze borging bezig geweest op vele lagen, waaronder op mijn werk.

De grensstelling kreeg een liefdevolle afronding in de Rosslyn Chapel. Samen met de graaldragers vond een Sacred Space zetting plaats [de graaldragers ervaar ik als degenen die de essentie van het graal bewustzijn bewaken en (in zich) dragen]. Hierbij werd nogmaals licht geschenen op de weerbarstige gewoonten van beïnvloeding en manipulatie die het respect voor de natuurlijke staat van zijn en de Heilige Gronden ervan met de voeten treden. Om uiteindelijk oude heilige codes te doen oplichten – ik heb lichtcodes in de hemelboog van de kapel zien oplichten alsook in mijn eigen ruimte.

Oude kennis van weleer die herleeft en evolueert tot nieuwe creaties. Oeroude energieën, lang vergeten herinneringen, oude codes en diepe innigheden; wat waren ze voelbaar in Schotland. Wat een fijn weerzien en vreugdevolle voelbaarheid. Om enkele te noemen:

  • Tree Talks, oerbomen herinneringen en oude aarde energie
  • Het oude aarde grid, diepe verbindingen, oude tijdlijnen en oeroude aarde lagen
  • Mountain Talks, bergen en hun wezenlijke, natuurwezens en berg spirits
  • The Lady of the Lake en de misty water spirits
  • De weerklank van mythische rijken en feeën & elven rijk wezens
  • De witte rooslegging als bronvorming van hernieuwde vitaliteit en levensvreugde; waarbij het ‘toeval’ wilde dat we ook langs het Centrum van Schotland kwamen.

Zoals het lijnenspel van de Tartan, heb ik de lijnen, lagen en clans van de Schotse landen in elkaar zien vallen [samenkomen]. Zo ook het water, het land en hun misty elements. Waar heden en verleden samen komen in zuiverheid zonder ballast en vervorming zit een resonantie voor nieuw.  Gedragen, Gegrond, Gedreven en Geankerd vanuit (zelf)liefde ¹.

Dat was de reis, de dans om de besturingssystemen horende bij de eigen autonomie nieuw leven in te blazen. Met dank aan eenieder die bewust of onbewust aan deze beweging bijdraagt.

YAEL

¹ De mate waarin zelfliefde plaats vindt in verbinding met het hart is een hartsfrequent of anders gezegd een deel van de hartfrequentie. Het meesterschap ervan is essentieel voor het ‘kryst(al)’-bewustzijn.

Comments are closed.