Jij, drager van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Tijd!

Jij, drager van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Tijd!

Artikelen

Lieve jij, in jou zit de heartbeat voor het nieuwe leven op Gaia vanuit éénheid. Jij bent de drager van hoop, en het licht dat verbindt naar heelheid en harmonie op aarde.

Jij bent van wezenlijk belang voor de co-creatie van de Nieuwe Aarde en samen staan we voor een belangrijk moment. Want willen we het ècht anders gaan doen met elkaar en de nieuwe wereld co-creëren vanuit universele (mens)waarden zoals gelijkheid, harmonie en liefde, dan hebben we onze belichtingswijze te veranderen van het verdeelde zwart-wit perspectief naar de heelheid hiervan. Om daarmee daadwerkelijk nieuw perspectief te creëren op aarde en om zo nog meer licht en liefde te kunnen verspreiden.

Deze beweging wordt vanuit jou in gang gezet. Want jij bent het verbindingspunt met het Universum, en het geheel. Jij vervult een betekenisvolle rol in onze collectieve bewustzijnsverschuiving. Hierin zijn jouw unieke kracht en zijn essentiële elementen. Want JIJ bènt de nieuwe tijd. JIJ bent de nieuwe aarde en het nieuwe licht. JIJ bent de toon van de nieuwe éénheid op aarde, en JIJ maakt hierin HET verschil.

Nieuwe verbindingen leggen

De huidige stormachtige tijden laten ons schudden op onze grondvesten en nodigen ons volop uit om onszelf weer te verbinden met de allesomvattende en alles overstijgende potentie van heelheid. Dit potentieel zit in onszelf. Het wordt geactiveerd door het zwart-wit perspectief in jezelf te veranderen en er een onbeladen betekenis aan te geven. Hiermee activeer je als het ware de nieuwe tijd in jezelf en stap je van binnenuit in de nieuwe werkelijkheid. En zo leg je nieuwe verbindingen.

In de nieuwe werkelijkheid zullen de ‘oude verhalen’ vol gevoelens van afgescheidenheid en (levens)angst nog wel voorbijkomen, maar ze hebben hun zwaarte en tweeledigheid verloren. Er zullen ook nog momenten zijn dat je denkt de heelheid of verbinding met alles kwijt te zijn. Door jezelf dan niet te veroordelen en het allemaal even te laten zijn, krijg je weer verbinding.

Hierbij helpt het om je bewust en diep te verbinden met je hart. Dit doet je steviger staan binnen alles wat er beweegt en verandert, en brengt je minder van jouw (unieke) pad af. Om zo telkens meer in het moment bewust te zijn van wat je denkt, voelt en doet. Waardoor je makkelijker in ieder moment, vanuit het NU, bewust keuzes kunt maken. Jouw keuze, jouw beweging, jouw stem, jouw licht, jouw open hart, ze maken ècht verschil. Het werkt helend en inspirerend, en het raakt mensen aan om dit ook te gaan doen.

Nieuw perspectief creëren

De boodschap van Deepak Chopra ‘After Trump, what will it take to heal? ‘ of die van Matt Kahn ‘Calling all Earth Angels and Light Workers’ naar aanleiding van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen gaat om heling van de wonden in het collectieve wereldse bewustzijn vanuit bewustwording. Dit zijn wonden van eeuwen van collectieve conditionering, onderdrukking en verdeeldheid. Het wordt lastig, zo niet onmogelijk, deze innerlijke wonden op het diepste niveau te helen, zolang we onze heelheid niet accepteren en kunnen omarmen.

Want het benaderen van de diepe pijn van deze wonden vanuit het principe van goed en fout en zwaar en licht doet ons blijven hangen in de negatieve en positieve lading ervan. Enkel door beide aspecten, het positieve en negatieve deel evenveel waarde te geven en ze als gelijkwaardig te zien, vervalt de lading en kan het oplossen. Dan ontstaat er heelheid vanuit de verdeeldheid (van de dualiteit), en wordt het makkelijker om dieperliggende emoties toe te laten en hiermee in het reine te komen.

Op deze manier is het foute, angstige, kwade, de machtsmisbruiker, de strijder, de zwarte wolf vanuit gelijkwaardigheid verbonden met het goede, positieve, lichte, ruimtegever, de hartsverwarmer, de witte wolf. Beide delen staan niet los van elkaar, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en groeien door en met elkaar verder. Als twee (tegen)delen die in balans elkaars tegendeel opheffen en zo nieuwe mogelijkheden creëren vanuit eendracht. Deze verandering van perspectief naar eendracht begint in jezelf.

Het Bruisende Nieuwe

Het is aan een ieder van ons deze universele uitnodiging aan te nemen en de heelheid in jezelf te belichten en vol-ledig te gaan belichamen. Om er diep van binnen doordrongen van te geraken dat jij de nieuwe tijd bent. Dat JIJ de Hoop, het Licht, de Liefde en de nieuwe éénheid bent. Dat JOUW voetstappen het nieuwe leven op aarde tonen en daadwerkelijk kleur geven!

Het nieuwe bruist en vibreert. Het wil dansen in de armen van de mens en doorgegeven worden. Het wil glimlachen over hoe wij elkaar steunen en elkaar verder dragen op weg naar een nieuwe éénheid. Eén ding is hierbij zeker. Het blijven zien van niet-heelheid voedt het licht van afgescheidenheid en daarmee de verdeeldheid in en onder ons.

De vraag is waar jij voor kiest, in het NU, in ieder Moment. Daar ligt het werkelijke verschil voor jezelf, de mensheid en alle andere verbonden rijken.

Met een buiging van respect voor jou en jouw keuzes, Elohim Yael en Nathalie de Reus.

Dit artikel werd half december geschreven en 21 januari 2017 gepubliceerd op nieuwetijdskind.com

 ◊ Artikelen

Comments are closed.