Klankbijeenkomst Natuurwezens

Klankbijeenkomst Natuurwezens

Klankbijeenkomsten: natuurwezens waarnemen en voor waar nemen

Frank, Eric en ik gaan elke maand de natuur in met een groepje mensen. Het uitgangspunt bij dit samen-zijn is om in het moment te zijn, en vanuit hier waar te nemen en tot klinken te komen.
Het gaat ons om het beleven van contact, het waarnemen en voor waar nemen. Om impressie in plaats van expressie. Hierdoor ontstaat een ander soort klank dan op het podium. Dit doen we met behulp van stilte, instrumenten, zang/klank en aanwezig zijn.
De bijeenkomsten duren 2-3 uur. Dat is inclusief nabespreking, waarin we luisteren naar elkaars waarnemingen, vanuit respect voor ieders unieke belevingswereld.

Jij bent van harte uitgenodigd als deelnemende getuige.

Bijdrage: 30€ of 15€ voor de kleinere beurs
Aanmelding: telefonisch (zie onder)

De UitnodigingOver ons
Toen de natuurwezens ons uitnodigden om deze taak op ons te nemen hebben ze drie termen gegeven:

  • natuurwezens waarnemen – volgens ons gaat het erom dat we in onze aanwezigheid ter plekke zijn als musici, dienstbaar in ons musiceren aan het waarnemen. Van hieruit willen we tot klinken komen.
  • neem ze voor waar – door te klinken vanuit het waarnemen bevestigen we de aanwezige wezens in hun bestaan.
  • optreden – er wordt gevraagd om op een actieve manier aanwezig te zijn, in direct contact met de natuurwezens.
  • ga ervoor staan – deze oproep is er door natuurwezens aan toegevoegd.

De instrumenten zijn zang, gitaar, didgeridoo, sjamanentrommels, klankschalen, natuurobjecten, ritme-instrumenten en de stilte.
Onze technieken zijn geënt op de windrichtingen, het medicijnwiel, sacred spaceholding, mindfulness en bewuste aanwezigheid, channelling.
In de nabespreking luisteren we naar elkaars waarnemingen, vanuit respect voor ieders unieke belevingswereld.
Tekenspullen zijn welkom, muziekinstrumenten met mate. Het wordt geen samenzang- of trommelbijeenkomst.

Frank Schagen werd naar de studie Milieuhygiëne in Wageningen geleid door zijn drang de natuur te helpen en studeerde af met op het thema ‘Lichaamsbewustzijn is Milieubewustzijn’. Vanuit zijn passie voor de muziek voltooide hij later het conservatorium in Tilburg als klassiek gitarist, waarnaast hij zich op jazz en popmuziek richtte. Zijn spel verrast door onverwachte ritmische wendingen en doorvoelde harmonieën, zowel teder als indringend. Samen met zijn vrouw Marieke vormt hij het duo Emunah en leiden zij het centrum Harteklank, waar hij muziekimprovisatie- en gitaarlessen geeft plus concerten. Ook treedt hij op met zijn eigen liederen uit en werkt hij als yoga docent.
Via Eric richtte een tweede roep van de natuur zich tot Frank: “treedt op voor de natuurwezens”. Tijdens deze sessies verenigen zich twee liefdes van Frank’s liefde voor de natuur en de muziek. Zie www.harteklank.nl
).

Eric van Grootel bundelt in Touching Sound de ervaringen die hij in vele landen heeft opgedaan: tijdens zijn conservatoriumopleiding in de zangkunst; als performer van klankimprovisaties, liederen en teksten, ook van zichzelf; als docent stem, presentatie en toegepast bewustzijn; als theaterregisseur, koordirigent, auteur, componist en als afgestudeerd godsdienstfilosoof. Hij werkt al tientallen jaren met de energetische gebaren van taal- en zangklanken, met inzichten en materiaal uit verschillende culturen. Zijn brede ervaring verleent zijn zang een doorleefde en eigenzinnige kwaliteit en versterkt zijn vermogen om als kanaal voor fijnstoffelijke wezenste fungeren.
Bearclaw, zo luidt Eric’s sjamanennaam. De letterlijke oproep van de natuurwezens heeft hem verrast, ook door de diepgaande manier waarop deze zijn leven heeft verrijkt. Zijn motto luidt “We zijn groter dan we zijn”.  Zie www.ericvangrootel.nl

Yael ‘s kernkwaliteit is holding space. Zij creëert een gedeelde ruimte voor een groter bereik van bewustzijn (waarneming), waarbij zij vanuit haar vermogen om klanken (trillingen) uit te lijnen dieper liggende lagen van verbondenheid weet aan te spreken. Dit doet zij vanuit een natuurlijke verbinding met de kracht van heel en één zijn. Een intensieve innerlijke reis zorgde voor diepe integratie van deze zuivere kracht. Hierin ervaart zij nog steeds verdieping en fysiek making. Zij heeft een achtergrond in het bedrijfsleven als communicatiekracht.
Yael neemt deel aan de natuurwezen klankbijeenkomsten vanuit haar hartenwens om ieders authenticiteit tot hun recht te laten komen. Zie www.levenskrachtpotentieel.nl

Phonenumber
+31655963691
Comments are closed.