Klankbijeenkomst Natuurwezens

Klankbijeenkomst Natuurwezens

Klankbijeenkomsten: natuurwezens waarnemen en voor waar nemen

Sinds twee jaar gaan Frank, Eric en ik elke maand de natuur in met een groepje mensen.  Bij deze bijeenkomsten is het uitgangspunt om in het moment zijn, en vanuit hier waar te nemen en tot klinken te komen.
Het gaat ons om het beleven van contact, het waarnemen en voor waar nemen. Om impressie in plaats van expressie. Hierdoor ontstaat een ander soort klank dan op het podium. Dit doen we met behulp van stilte, instrumenten, zang/klank en aanwezig zijn.
De bijeenkomsten duren zo’n 3 uur. Dat is inclusief nabespreking, waarin we luisteren naar elkaars waarnemingen, vanuit respect voor ieders unieke belevingswereld.

Jij bent van harte uitgenodigd als deelnemende getuige.

  • Vrijdag 6 september, vanaf 20:00, bij Zutphen
  • Zondag 22 september, 14:00 – 17:00, Westduinpark in Scheveningen
  • Vrijdag 4 oktober, vanaf 20:00, in Hierland, Kranenburg, Duitsland

Bijdrage: 30€ of 15€ voor de kleinere beurs
Aanmelding: telefonisch (zie onder)

De UitnodigingOver ons
Toen de natuurwezens ons uitnodigden om deze taak op ons te nemen hebben ze drie termen gegeven:

  • natuurwezens waarnemen – volgens ons gaat het erom dat we in onze aanwezigheid ter plekke zijn als musici, dienstbaar in ons musiceren aan het waarnemen. Van hieruit willen we tot klinken komen.
  • neem ze voor waar – door te klinken vanuit het waarnemen bevestigen we de aanwezige wezens in hun bestaan.
  • optreden – er wordt gevraagd om op een actieve manier aanwezig te zijn, in direct contact met de natuurwezens.
  • ga ervoor staan – deze oproep is er door natuurwezens aan toegevoegd.

De instrumenten zijn zang, gitaar, didgeridoo, sjamanentrommels, klankschalen, natuurobjecten, ritme-instrumenten en de stilte.
Onze technieken zijn geënt op de windrichtingen, het medicijnwiel, sacred spaceholding, mindfulness en bewuste aanwezigheid, channelling.
In de nabespreking luisteren we naar elkaars waarnemingen, vanuit respect voor ieders unieke belevingswereld.
Tekenspullen zijn welkom, muziekinstrumenten met mate. Het wordt geen samenzang- of trommelbijeenkomst.

Frank Schagen werd naar de studie Milieuhygiëne in Wageningen geleid door zijn drang de natuur te helpen en studeerde af met op het thema ‘Lichaamsbewustzijn is Milieubewustzijn’. Vanuit zijn passie voor de muziek voltooide hij later het conservatorium in Tilburg als klassiek gitarist, waarnaast hij zich op jazz en popmuziek richtte. Zijn spel verrast door onverwachte ritmische wendingen en doorvoelde harmonieën, zowel teder als indringend. Samen met zijn vrouw Marieke vormt hij het duo Emunah en leiden zij het centrum Harteklank, waar hij muziekimprovisatie- en gitaarlessen geeft plus concerten. Ook treedt hij op met zijn eigen liederen uit en werkt hij als yoga docent.
Via Eric richtte een tweede roep van de natuur zich tot Frank: “treedt op voor de natuurwezens”. Tijdens deze sessies verenigen zich twee liefdes van Frank’s liefde voor de natuur en de muziek. Zie www.harteklank.nl
).

Eric van Grootel bundelt in Touching Sound de ervaringen die hij in vele landen heeft opgedaan: tijdens zijn conservatoriumopleiding in de zangkunst; als performer van klankimprovisaties, liederen en teksten, ook van zichzelf; als docent stem, presentatie en toegepast bewustzijn; als theaterregisseur, koordirigent, auteur, componist en als afgestudeerd godsdienstfilosoof. Hij werkt al tientallen jaren met de energetische gebaren van taal- en zangklanken, met inzichten en materiaal uit verschillende culturen. Zijn brede ervaring verleent zijn zang een doorleefde en eigenzinnige kwaliteit en versterkt zijn vermogen om als kanaal voor fijnstoffelijke wezenste fungeren.
Bearclaw, zo luidt Eric’s sjamanennaam. De letterlijke oproep van de natuurwezens heeft hem verrast, ook door de diepgaande manier waarop deze zijn leven heeft verrijkt. Zijn motto luidt “We zijn groter dan we zijn”.  Zie www.ericvangrootel.nl

Yael heeft velen in hun kracht weten te zetten als communicatiekracht in het bedrijfsleven. Als spaceholder doet ze dit ook. Daarbij spreekt ze ieders eigen kracht ook op andere lagen aan, vanuit haar vermogen om frequenties en trillingen uit te lijnen, stoffelijk en niet stoffelijk. Ze creëert ruimte voor een groter gedeeld bewustzijnsveld en doet dit vanuit een natuurlijke verbondenheid met de kracht van één en heel zijn. De doorleving hiervan is gevormd door een intensieve innerlijke reis die onder andere voor diepe integratie van deze zuivere kracht zorgde.
Met deze kwaliteiten complementeert Yael het optreden van Eric en Frank. Ze neemt deel aan de natuurwezen bijeenkomsten vanuit haar hartewens om ieders authenticiteit tot recht te laten komen. Zie www.levenskrachtpotentieel.nl

Phonenumber
+31655963691
Comments are closed.