De (op)roep van de Hunebedden en de Elders

De (op)roep van de Hunebedden en de Elders

Hoop op Vrede

9-september 2020 voelde ik een duidelijke roep van de Hunebedden, waar zich een paar dagen later de – oude kringen van de – Elders bij aan sloten. In deze tijden waarin ontwaking verder vorm krijgt en allerlei waarheden aan het licht komen, is de roep om helderheid en waarachtigheid groot.

Nu deze verlangens steeds duidelijker spreken, is het van belang dat er voldoende vrij in bewogen kan; dat de pluriformiteit [als in vele vormen en betekenissen] van alle verlangens en waarheden aanwezig kan zijn, en de ruimtelijkheid ervan, ook in tijd, ervaren kan worden. Want de weg naar huis kent vele openingen en is voor iedereen verschillend.

Dit voelde ik als algemene hartslag en universaliteit onder de roep doorkomen. Het 2de aspect van de uitnodiging ervaar ik in het innemen van de ruimte van je eigen ruimtelijkheid. Hieronder meer over de voetstappen die gezet zijn en waar ze aan bijdroegen.
Maar eerst een transcriptie van de betekenis:

Binnen de ruimtelijkheid van ieders eigen ruimte kan de universaliteit – van al-wat-is – goed doorklinken. Wanneer je vrij beweegt in deze ruimte waarin alles aanwezig is, is het makkelijk om natuurlijke aansluitingen te maken. Hiermee ontstaat vanzelf een nieuwe structuur, een nieuw web van verwevenheid en nieuwe vorm van onderlinge verbondenheid waarin het oude mee kan/genomen wordt (inclusiviteit). Zolang je maar in de ruimtelijkheid van de structuur van jouw uitlijning aanwezig bent, oftewel in de heelheid en eigenheid van jouw ruimte.
Deze nieuwe structuur van – innerlijke en onderlinge – verbondenheid kent een ruimer bewustzijn van één zijn. En is de gateway voor expansie van bewustzijn op aarde en erbuiten. Dit krijgt vorm vanuit de ruimte van de universele ademhaling, zijnde onze fysieke ruimte.

HET VERSLAG:

Langs de Hunebedden Highway werd duidelijk dat het water en haar meanderen graag op alle lagen – tussen hemel en aarde – mee wil doen. Zodat er meer free-flow, vrije doorstroming en zachtere vormen kunnen ontstaan. Norg faciliteerde een doorbraak in het vrijer kunnen bewegen in dit verlangen.

Waar de hemelreiziger en hemelwandelaar ooit als een natuurlijke eenheid in beweging werden gezien, net als de aardebewandelaar en aardereiziger overigens, is de eigenheid van deze natuurlijkheid doorkruist. Dit heeft mede veroorzaakt dat kennis van holistische energie-intelligentie van ons fysieke ruimte, ons lichaam, verloren is gegaan. Dit is de samenhang tussen de bovennatuurlijke en natuurlijke (levens)kracht van het lichaam te noemen.
Het zien, erkennen, bekennen en belichten hiervan heeft voor een draaiing gezorgd. Waardoor de medicijnvrouw in ons makkelijker haar weg kan vinden; net als het medicijnwiel. Met dank aan alles dat zich hiervoor inspande.

De doorkruising van Boven en Onder, de windrichtingen en het donker en het licht ten tijde van de dualiteit heeft niet alleen het ritme van de eenheid der polen verstoord. Het heeft ook geleid tot het genereren van onzuivere delen. Delen hiervan zijn door bepaalde machtsblokken op aarde misbruikt voor negatieve doeleinden en kwade opzet.
Het zien en ervaren van deze doorkruising, de middellijn, resulteerde in het naar huis roepen van afgesplitste en verstorende delen. Hierbij heeft het bekken van de eendracht van de tweedracht ondersteuning gegeven. Het resulteerde in een draaiing en vrijgave van delen.

Met dank aan MarliesZ voor het tevens voelen van de roep en haar bijdrage aan beide draaiingen. Die ik beiden fysiek ervaren heb in de vorm van een maagomdraaiing.

Vier dagen later ging ik weer op pad naar de Hunebedden Highway; nu met een vriendin en haar zoon. De weg leidde via verschillende tussenstops naar Borger.

We zijn via de buitenring van Borger naar de Hunebedden gelopen, en weer terug. Op deze manier kon er eerst verbinding gelegd worden met het glacier-tijdperk. Ik voelde duidelijk een roep dat het licht mee wilde in deze tijdringen. Zodat de verschuivingen na de ijstijd en de fragmentatie en zwerving die erna plaatsvond weer in eenheid en heelheid samen kunnen zijn en makkelijker kunnen bewegen in hun verlangen(s) op weg naar huis. Liggend op de grond heb ik een lijn met lichtringen gezien die zich langzaam vormde in een ronde koepel (boven en onder) met kristallijn belijning.

Naarmate onze weg richting de hunebedden vorderde, ontstond er meer diepte in dimensies in de koepel en kon de zuivere hartsverbinding doorkomen. Op het terrein van het informatiecentrum waar allerlei verschillende typen stenen in oudheid liggen, hebben wij langzaam steeds meer verbinding en verbondenheid ervaren. Binnen de verstening, verschuiving, splitsing, verspreiding en zwerving ontstond stilaan verzachting en verlichting. Ook dit kreeg gaandeweg diepte en ruimtelijkheid.

Het draagt er aan bij dat de heartbeat van de universele waarheid multi-dimensioneel in tijd en ruimte kan doorkomen. Om zodanig ervaren te worden. Als een veiligheid en vertrouwdheid die zich kan settelen in allerlei opzichten, veelzijdig, veelbetekenend, veelzeggend, veelvormig en diepgaand. Ook in resonantie. Zolang je er maar middenin staat. Te midden van alles, in het oog van de orkaan, het centrum van het Universum.

Bij de stenenbedding ervaar ik een soort heuglijke vreugde. Met dank aan MariekeB en haar zoon voor de gezelligheid, het samen lopen en elkaar alert houden. Tevens, met dank aan IngriddeB voor haar ‘loving magic’ .

Ergens aan het begin van de reis, vroeg iemand mij wat het mij bracht, los van het volgen van de roep. Sinds halverwege de reis ervaar ik een uitlijning in en om mij heen die mij doet denken aan een kathedraal qua klankkast. Het voelt fijn besnaard, hoog en groot qua reikwijdte, interdimensionaal en met een enorm potentieel. Als ik hier middenin sta (verticaal en horizontaal), voel ik de heiligheid, de rust in ruimte en de volheid. Dan ervaar ik stroming van respect voor mijzelf en voor het zelf van de ruimte van het Al.

Hierin ervaar ik het tweede deel van de oproep: om de uitlijning te hervinden van je eigen ruimtelijkheid en fysieke ruimte(schip). Waarin net als binnen de ruimtelijkheid van het Al, vrije doorstroming van verbondenheid, zelfrespect en zelfliefde aanwezig is. Een unieke vorming die zijn weg, als vanzelf, vindt vanuit de holistische energie-intelligentie  van ons fysieke ruimte-voertuig. Zodat er vanuit deze eigenheid van ruimtelijkheid expansie van bewustzijn kan plaatsvinden.

Met dank aan NathaliedeR, die (zo bleek achteraf) de dag voordat ik naar Norg afreisde daar was, voor onze uitwisseling aangaande de natuurlijke aansluitingen voor expansie van bewustzijn.

Gerelateerd artikel: Velen dragen licht

Hoop op Vrede

Comments are closed.