Hoop op Vrede

Hoop op Vrede

Hoop op vrede is gebouwd op diepgaande hartgevoelde verzoening met ons verleden en de gevolgen, de imprint, van ons diepgewortelde denken in ongelijkheid en tegenstellingen.

Dergelijke verzoening zorgt voor herstel van een oeroude verbinding met een diep vertrouwen in de belofte van heelheid en eenheid. Het is dit herstel – in onszelf – dat onze Hoop op Vrede op aarde vervult en ons in staat stelt om te handelen vanuit inclusiviteit.

Hoop op Vrede is dan ook tevens een beweging

Een intrinsieke beweging die wanneer het vol-ledig kan doorwerken bewerkstelligt dat wat innerlijk – van binnenuit – resoneert daadwerkelijk buiten plaatsvindt. En op deze manier een gedeeld collectief bewegen richting vrede wordt (vredesbewustzijn).

Hieronder (zie tabs) vind je meer informatie over Hoop op Vrede. En bovendien verslagen en indrukken van verschillende verzoeningsreizen over de wereld die de collectieve her-innering voor de aarde en daarbuiten ondersteunen. Met de intentie om voetstappen te zetten en hiermee een energetisch pad van verzoening te effenen. 

Aan de basis van deze verzoeningsreizen ligt herstel van de ondertonen van verschillende eenheidsverbindingen in het kosmische. Onder meer drie reizen in 2015 en 2016 droegen hieraan bij. Zodat oeroude kosmische wijsheid makkelijker en vanuit een zuivere grondslag kan stromen voor ‘nieuw’. En er een nieuw fundament ligt om in harmonie op aarde te kunnen zijn vanuit – multidimensionele – verbinding met jezelf, ieder ander wezen, de aarde, de kosmische elementen en het Al.

Titel & LinkSummary & LinkDe toon van Harmonie en VredeKosmisch VredesprocesDans van Licht
We are but merely part of evolution – Schotland mei 2023 —-> VERSLAG

De (op)roep van de Hunebedden en Elders – Hunebedden half september 2020 —-> VERSLAG

Energetische Update – Ierland eind mei 2019  —-> VERSLAG

Caring & Sharing – Egypte januari 2019  —-> VERSLAG

Het vuur van vrijheid – Duitsland eind 2017 —-> VERSLAG

Velen dragen licht – Salisbury (UK) augustus 2016 —-> VERSLAG

We are but merely part of evolution, Schotland 2023

Mei 2023 ging de reis naar Schotland. Het hoofdthema betrof levensvreugde en Sacred Space Zetting. De reis duurde 16 dagen.
Sacred Space Zetting, Gedragen, Gegrond, Gedreven en Geankerd vanuit (zelf)liefde. Een volgende stap in Kristal Bewustzijn.

De (op)roep van de Hunebedden en de Elders

Half september 2020 volgde ik de Hunebedden Highway (in Nederland). Het hoofdthema betrof universaliteit en ruimtelijkheid. Twee keer een dagbezoek.

Energetische Update & Ierland Reis

Mei 2019 bezocht ik Ierland en mijn lieve vriendin die in Inchigeelagh woont, West-Ierland. Het hoofdthema betrof nieuwe krachtbronnen en bron bewustzijn. De reis duurde 6 dagen, exclusief de vluchtdagen.

Caring & Sharing (Egypte 2019)
Januari 2019 bezocht ik mijn lieve vriendin die in Egypte woont en leeft in Luxor, bekend als het oude Thebe. Het hoofdthema betrof dieper zakken in het kosmische bewegen. De reis duurde 12 dagen, exclusief de vluchtdagen.

Het vuur van vrijheid via een weg van verzoening

Eind 2017 reis naar Duitsland. Het thema betrof ‘in vrijheid stelling’ en ‘koestering van de veilige bedding van eenheid en heel zijn’. De reis duurde 11 dagen, met de auto.

….

….

 

Velen dragen licht
Aanleiding voor deze reis naar Salisbury was tegendruk te geven aan de graancirkel die 12 augustus 2016 in deze regio was geplaatst. Een cirkel met meerdere onderliggende boodschappen. Onder meer betreffende (technische mind) manipulatie, het spel van beïnvloeding, en ‘het gevaar van misleiding’ gedurende ons collectieve proces van ontwaking.

De toon van Harmonie en Vrede

wil innerlijk gevoeld en beleefd worden. Hij wil doorgegeven worden en kracht bijgezet worden via ons/jouw handelen. Hij wil ervaren worden en dansen in de armen van de mens. Hij wil vreugde delen en geven omdat alles er mag zijn zoals het is. Hij wil genieten van de glimlach van de mens en van het kunnen zijn wie deze in essentie is, telkens weer. Voor nu en altijd.

Het is aan ons als geheel, zijnde de kosmos, deze toon te dragen en uit te dragen. Om hem te voelen en de vrede in onszelf te wiegen, te voeden en door te geven in ons handelen, denken, doen en zijn. Opdat alle vormen van afgescheidenheidsstimulering op (en rond) aarde makkelijker hun weg naar verbinding kunnen gaan vinden.

Deze toon is via deze lichtmeditatie te ervaren. De meditatie neemt je mee naar het veld van de kosmische eenheidsverbinding en de verbindingskracht die hier vanuit gaat.

De toon van Harmonie en Vrede herinnert altijd aan de belofte van verbinding en de kracht van Eén zijn. In deze verbindingskracht ligt een roep voor vrede besloten, een oproep tot verbindingsbereidheid voor herstel van vrede.

Deze roep, deze toon voor vrede en harmonie, is 6 juni 2016 hersteld en tijdens een lichtmeditatie op de Earth & Beyond Beurs (11 juni 2016) heeft bestendiging ervan plaatsgevonden.

De toon is tevens verbonden aan een kosmisch vredesproces.

Dit proces is gelieerd aan het Verbond van de Gelijkheid der Volkeren en betreft ook andere (sterren)stelsels of universa om te komen tot een gezamenlijke éénheid voor het Universum en (al) haar bewoners.

September 2015 is het Verbond van de Gelijkheid der Volkeren nieuw leven ingeblazen (vanuit alle betrokkenen). Wat uiteindelijk leidde tot een hernieuwde eenheidsverbinding voor het Universum en haar bewoners.

De ondertoon van deze eenheidsverbinding is 14 februari 2016 in ere hersteld.

Dans van Licht is een beweging waarin heden en verleden samenkomen in zuiverheid zonder ballast en vervorming voor vernieuwing. Een dans voor balansherstel van Verzwaring van Lichtheid. Een intrinsieke beweging van verzoening en omkering.

Op Dans van Licht vind je deze dans van verzoening op hoofdlijnen.