Hoe jouw persoonlijke uitlijning een nieuw wij versnelt

Hoe jouw persoonlijke uitlijning een nieuw wij versnelt

De transitie naar vernieuwing en een nieuwe wereld en het in één vallen van de machtsstructuren gebaseerd op splitsingsdenken en ongelijkheid, is gebouwd op persoonlijke verbinding met de kracht van heel en één zijn. Hoe beter een ieder van ons zich verbindt met deze verbinding, des te makkelijker het collectief in deze afstemming komt. Meer hierover in onderstaande toelichting.

Persoonlijke Uitlijning

Verbinding met de kracht van heel en één zijn komt voort uit persoonlijke uitlijning. Dit begint met innerlijke balans oftewel evenwicht in je binnenwereld. Waardoor je in staat bent allerlei delen van jezelf als goed genoeg te beleven en in het hier en nu steeds completer in je kracht komt te staan.

Je herkent je innerlijke leiding en staat in goed contact met je eigen wijsheid en innerlijke geïnspireerdheid. Je bent bewust aanwezig, twijfelt minder (aan jezelf), laat je minder beïnvloeden door situaties of anderen en kunt hierin goed je grenzen aangeven.

Zo zak je als het ware steeds dieper in het centrum van je eigen kracht, in je balanspunt. Vanuit dergelijk innerlijk leiderschap hebben angst, negativiteit, onzekerheden, manipulatie, mind-control of projectie geen impact meer op je. Wat maakt dat je zuiver en autonoom je pad kunt lopen – oftewel zonder ruis, vertekening, afleiding, vertroebeling of beïnvloeding..

Een nieuwe Harmonie

Dit vermogen tot zelfleiderschap krijgt vorm vanuit een innerlijk proces van afstelling van bewuste verbinding tussen hoofd, hart en buik(gevoel), waarmee je allerlei kwaliteiten, lagen, delen, vermogens, systemen en werelden van jezelf op één lijn brengt en integreert.

Hierdoor sta je bewust in verbinding met jezelf en jouw complete mens-zijn. Bovendien kan je handelen zo vanuit continue afstemming tussen jou en je activiteiten in harmonie zijn met je eigen wijsheid en innerlijke geïnspireerdheid – zie verder voor ‘hoe’ op www.levenskrachtpotentieel.nl.

Des te vaker jij handelt/leeft vanuit dit zelfleiderschap, des te meer jij je omgeving activeert om ook in de eigen kracht op te staan/te blijven. Om op de eigen wijsheid te vertrouwen en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. En meer in harmonie te zijn en te leven met zichzelf, elkaar en de planeet.

Het grotere geheel

Daarmee draagt jouw persoonlijke afstemming en uitlijning bij aan die van het collectief. Hoe groter het aantal dat hier bewust en alert mee omgaat, des te meer het collectief in de eigen kracht komt te staan. En hoe beter de verbinding met heelheid en eenheid doorkomt in de wereld.

Daarnaast verbindt persoonlijke uitlijning je van binnenuit met de natuurlijke levensstroom. Die direct in verbinding staat met en resoneert op de universele heartbeat – welke de pulse van universele wetmatigheden en ‘universele timings’ in zich heeft vanuit de kracht van heel en één zijn.

Hoe beter jouw persoonlijke verbinding hiermee is, des te makkelijker en zuiverder dit alles kan doorkomen. Voor jou èn het grotere geheel. Want de mate van ieders persoonlijke verbinding en afstemming werkt door van micro naar meso niveau (op grotere schaal) en vanuit hier op macro niveau, een nòg groter geheel. Enzovoorts.

SAMENGEVAT

Door goed te zorgen voor jezelf en je innerlijke balans (vanuit zelfliefde en respect voor jezelf) raak je steeds meer vertrouwd met je complete mens-zijn. Hierdoor kom je steeds steviger in je eigen krachtcentrum. Tegelijkertijd zorg je hiermee goed voor het collectief en de transitie waar we ons in bevinden.

Dit bewerkstellig je vanuit een proces van innerlijke afstemming en integratie waardoor je een goede en zuivere verbinding verkrijgt met jezelf en je connectie met het grotere geheel. Hiermee wordt jouw persoonlijke verbinding met de kracht van heel en één zijn zodanig dat je in je dagelijkse leven jezelf niet hoeft te verliezen in het één of het ander.

Je bent dan een verbindend element dat actief bijdraagt aan de vrijmaking van een nieuwe harmonie en synergie.

Dit artikel is tevens geplaatst op Inspirerend Leven op 10 oktober 2018.

Comments are closed.