Bewustwording & Storytelling

Bewustwording & Storytelling

◊ Artikelen_NL

Verhalen en updates die bijdragen aan bewustwording en het verruimen van bewustzijn op onze gemeenschappelijke en individuele weg naar harmonie en eenheid.

Update – verruiming potentieel bewustzijn (19 juli 2016 & 30 juli 2021)

De verruiming geeft toegang tot grotere en dieper gelegen bewustzijnsstukken en tot groter potentieel

Herinnering aan de starseed connection (juli 2017)

Een herinnering aan de ‘starseed connection’ ontstaan vanuit de hartslag van het universum. In het licht van het dragerschap van ieders eigen grootsheid

Tweelingzielen van het Ene Hart en de Gouden Eeuw

De liefdesvibratie tussen tweelingzielen heeft een puurheid in zich met een katalyserende werking op het ervaren van één zijn. Deze puurheid effent tevens het pad voor de kinderen van de Gouden Eeuw. Dit verband wordt in deze toelichting uitgelegd.

Helende Tranen uit Lemurië voor Atlantis

Hoezeer we ervaringen uit Atlantis ook als zondig en fout hebben ervaren en als zodanig hebben veroordeeld, ze zijn nooit incompleet of niet heel geweest. In het loslaten van dit oude paradigma ligt de heel wording van de – collectieve – ervaringen uit de tijdspanne van Lemurië, Mu en Atlantis en de periode erna. Waardoor heden en verleden in de tijd kunnen samen vallen voor een nieuwe frisse start.