Graal Artikelen

Graal Artikelen

◊ Artikelen_NL

De beat van deze serie van 8 artikelen brengt je in aanraking met de essentie van de graal. Deze essentie heeft te maken met een principe van gelijkwaardigheid. Een magische balanscombinatie die ten grondslag ligt aan een levenshouding die moeiteloosheid en overvloedigheid met zich mee brengt.

De artikelen bevatten principes en elementen om je op een dieper niveau te verbinden met het potentieel van deze essentie, je volledige zelf en het bewuster be-leven van eenheid.

In 2016/2017 geschreven voor Spiegelbeeld Magazine.

———–

Title & LinkSummary & Link

1 – De zachte streling van het stoere mannenhart —-> ARTIKEL

2 – De magie van mens en natuurwezen, een vergeten rijkdom —->  ARTIKEL

3 – Nieuw Licht, Nieuwe Werkelijkheid —-> ARTIKEL

4 – Jouw Ene Pure Hart —-> ARTIKEL

5 – Een zee van innerlijke rust —-> ARTIKEL

6 – De wijsheid van jouw innerlijk landschap —->  ARTIKEL

7 – Een overvloed aan tijd in het Nu —->  ARTIKEL

8 – De terugkeer van de graal in de harten van de mens —->  ARTIKEL

1 – De zachte streling van het stoere mannenhart
Over: de terugkeer van het warme hart van het mannelijke, dat vanuit ontwapening de pijn van vechten en innerlijke strijd wil verzachten om de kracht van het warme hart weer te ervaren, en te delen.
ARTIKEL

2 – De magie van mens en natuurwezen, een vergeten rijkdom
Over: de les van ‘het sprookje van de mens en de magische wezens’. Hoe een gezonde verstandhouding tussen hoofd en hart je herinnert aan onze ware natuur, het zijn van een gevoelswezen dat in verbinding staat met zijn omgeving en hiermee communiceert of resoneert.
ARTIKEL

3 – Nieuw Licht, Nieuwe Werkelijkheid
Over: het terugbrengen van de heelheidservaring in ons leven. Door voorbij goed en fout, positief en negatief te gaan kijken en de heelheid hiervan te belichten, kunnen we een shift in onze belichtingswijze maken om elkaar en onszelf fundamenteel anders te gaan benaderen.
ARTIKEL

4 – Jouw Ene Pure Hart
Over: het bewust in je hart aanwezig zijn. Door langzaam in je hart af te dalen bekrachtig je de hartsverbinding. Je leert hierdoor op steeds zuiverdere wijze bewust uiting te geven aan de weg van compassie, oordeelloosheid en liefde en kunt tevens makkelijker bij diepere lagen van verbondenheid en bewuste verbinding met al-wat-is.
ARTIKEL

5 – Een zee van innerlijke rust
Over: de be-leving van een multi-dimensionelere verbinding met het geheel. Door het creëren van een steeds diepere innerlijke balans, met je hart als grote verbinder van dit al, breng je allerlei facetten van jezelf in evenwicht en komt de kosmos steeds meer in jou te zitten.
ARTIKEL

6 – De wijsheid van jouw innerlijk landschap
Over: de finetuning van je krachtcentrum vanuit de lagen van je hoofd, hart, ego, buik, schoot en voeten stelt je in staat evenwichtige keuzes te maken. Zo kom je makkelijker bij de subtielere lagen en diepere niveaus van weten en kun je deze informatie bewust(er) mee nemen in je handelen, in ieder moment. Een artikel met concrete handvatten.
ARTIKEL

7 – Een overvloed aan tijd in het Nu
Over: het natuurlijk beleven van ieder moment. Door de kracht van het Nu te verbinden aan de natuurlijke beweging van (levens)processen beweeg je langzaam naar een steeds puurdere staat van Zijn en één zijn met het moment.
ARTIKEL

8 – De terugkeer van de graal in de harten van de mens
Over: waarin de ontrafeling van het mysterie van de graal ligt, wat het graalaspect omvat en hoe het zich verhoudt tot het bewuster be-leven van eenheid.
ARTIKEL