Empowerment voor een breder perspectief

Empowerment voor een breder perspectief

◊ Articles_NL

Wanneer je in aanraking komt met verschillende invalshoeken, nieuwe mogelijkheden en andere perspectieven, vergroot je je blikveld. Hoe meer je hier doordrongen van bent, hoe makkelijker het wordt om bewuster met de diversiteit ervan om te gaan. En dit besef te integreren in je manier van denken, handelen en waarnemen.

Hoe jouw persoonlijke uitlijning een nieuw wij versnelt

De transitie naar vernieuwing en een nieuwe wereld en het in één vallen van de machtsstructuren gebaseerd op splitsingsdenken en ongelijkheid, is gebouwd op persoonlijke verbinding met de kracht van heel en één zijn. Hoe beter een ieder van ons zich verbindt met deze verbinding, des te makkelijker het collectief in deze afstemming komt. Meer hierover lees je in deze toelichting.

Ben je pas realistisch als je voorziet in je levensonderhoud en werkt voor je geld?

Het verlangen van de mens om welkom te zijn en vrij te zijn, kent geen prijskaartje. Dit artikel legt een relatie tussen wat diep in ons hart leeft met het praktische van de nieuwe tijd voor een menswaardig leven vanuit het hart.

Wat de waarde van het vermogen van de elite ons te zeggen heeft

Wanneer we onze hoop op verbetering van onze kwaliteit van leven enkel vestigen op overvloed aan financiële middelen, zien we onze eigen intrinsieke waarde over het hoofd. Wat maakt deze hoogste natuur in onszelf – onder meer – vrij?

Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

Als hoofd, hart en ‘wil’ samenwerken met de voeten en hara of buikcentrum kun je evenwichtiger en afgestemder keuzes maken. En steeds zuiverder je pad lopen.

Hoe gericht een gevoel van harmonie en eenheid voeden?

Wanneer je je regelmatig bewust verbindt met een gevoel van – innerlijke – harmonie, balans en eenheid, helpt dit om je minder verloren, afgescheiden en alleen te voelen. Je kunt zo steviger blijven staan en maakt daarmee het fundament voor een leven in harmonie en eenheid steeds sterker.

Jij, drager van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Tijd!

Het is tijd om de heelheid in jezelf te belichten. Om te omarmen dat we de heelheid van donker en licht zijn in één, van het goede en het foute, het leuke en het niet leuke … en dat met elke cel te be-leven. Daarmee activeren we de Nieuwe Tijd in onszelf, verspreiden we nog meer licht en liefde en helpen we mee aan de nieuwe wereld.