De Graal

De Graal

◊ Artikelen_NL

De informatie op deze pagina, inclusief een serie van 8 artikelen, brengt je in aanraking met de essentie van de graal. Deze essentie heeft te maken met een principe van gelijkwaardigheid. Een magische balanscombinatie die ten grondslag ligt aan een levenshouding die moeiteloosheid en overvloedigheid met zich mee brengt (de levenskelk).

Deze levenshouding krijgt vorm vanuit een persoonlijke weg van verschillende innerlijke balansbrengingen die je brengen bij steeds diepere lagen van verbondenheid. Waardoor je steeds meer in harmonie met jezelf, je omgeving en het grotere geheel komt. En je telkens diepere / hogere bewustzijnslagen in jezelf aanraakt.

Het is een weg vol integratie en doorgronding van de liefde voor het principe van heel en één zijn.
Ontrafeling van de graal ligt in het volgen van dit pad.

Titel & LinkSamenvattingDe Graal Legenden & hun ArchetypenLe Sacre Coeur & Vitaliteit

Deze serie van 8 artikelen geschreven voor Spiegelbeeld Magazine (2016/2017) bevat principes en elementen om je op een dieper niveau te verbinden met het potentieel van de graal essentie, je volledige zelf en het bewuster be-leven van eenheid. Bij het lezen ervan gaat het niet zozeer om lineaire interpretatie als wel om symbolische betekenis en dieper onderliggende lagen van de inhoud.

1 – De zachte streling van het stoere mannenhart —-> GRAAL ARTIKEL

2 – De magie van mens en natuurwezen, een vergeten rijkdom —->  GRAAL ARTIKEL

3 – Nieuw Licht, Nieuwe Werkelijkheid —-> GRAAL ARTIKEL

4 – Jouw Ene Pure Hart —-> GRAAL ARTIKEL

5 – Een zee van innerlijke rust —-> GRAAL ARTIKEL

6 – De wijsheid van jouw innerlijk landschap —->  GRAAL ARTIKEL

7 – Een overvloed aan tijd in het Nu —->  GRAAL ARTIKEL

8 – De terugkeer van de graal in de harten van de mens —->  GRAAL ARTIKEL

1 – De zachte streling van het stoere mannenhart
Over: de terugkeer van het warme hart van het mannelijke, dat vanuit ontwapening de pijn van vechten en innerlijke strijd wil verzachten om de kracht van het warme hart weer te ervaren, en te delen.
GRAAL ARTIKEL

2 – De magie van mens en natuurwezen, een vergeten rijkdom
Over: de les van ‘het sprookje van de mens en de magische wezens’. Hoe een gezonde verstandhouding tussen hoofd en hart je herinnert aan onze ware natuur, het zijn van een gevoelswezen dat in verbinding staat met zijn omgeving en hiermee communiceert of resoneert.
GRAAL ARTIKEL

3 – Nieuw Licht, Nieuwe Werkelijkheid
Over: het terugbrengen van de heelheidservaring in ons leven. Door voorbij goed en fout, positief en negatief te gaan kijken en de heelheid hiervan te belichten, kunnen we een shift in onze belichtingswijze maken om elkaar en onszelf fundamenteel anders te gaan benaderen.
GRAAL ARTIKEL

4 – Jouw Ene Pure Hart
Over: het bewust in je hart aanwezig zijn. Door langzaam in je hart af te dalen bekrachtig je de hartsverbinding. Je leert hierdoor op steeds zuiverdere wijze bewust uiting te geven aan de weg van compassie, oordeelloosheid en liefde en kunt tevens makkelijker bij diepere lagen van verbondenheid en bewuste verbinding met al-wat-is.
GRAAL ARTIKEL

5 – Een zee van innerlijke rust
Over: de be-leving van een multi-dimensionelere verbinding met het geheel. Door het creëren van een steeds diepere innerlijke balans, met je hart als grote verbinder van dit al, breng je allerlei facetten van jezelf in evenwicht en komt de kosmos steeds meer in jou te zitten.
GRAAL ARTIKEL

6 – De wijsheid van jouw innerlijk landschap
Over: de finetuning van je krachtcentrum vanuit de lagen van je hoofd, hart, ego, buik, schoot en voeten stelt je in staat evenwichtige keuzes te maken. Zo kom je makkelijker bij de subtielere lagen en diepere niveaus van weten en kun je deze informatie bewust(er) mee nemen in je handelen, in ieder moment. Een artikel met concrete handvatten.
GRAAL ARTIKEL

7 – Een overvloed aan tijd in het Nu
Over: het natuurlijk beleven van ieder moment. Door de kracht van het Nu te verbinden aan de natuurlijke beweging van (levens)processen beweeg je langzaam naar een steeds puurdere staat van Zijn en één zijn met het moment.
GRAAL ARTIKEL

8 – De terugkeer van de graal in de harten van de mens
Over: waarin de ontrafeling van het mysterie van de graal ligt, wat het graalaspect omvat en hoe het zich verhoudt tot het bewuster be-leven van eenheid.
GRAAL ARTIKEL

Het mysterie van de graal vormt door de eeuwen heen een bron van inspiratie voor vele zoektochten, romans en legenden.

Het zijn verhalen vol symboliek en verborgen betekenissen. Die gaan over een schat met ongekende en magische krachten. Een verloren grootsheid.

De boodschap die de hoofdpersonen uit deze verhalen hebben, gaat over het kiezen voor de goddelijke orde vanuit een puur hart. Het gaat over een hart vol toewijding dat op zoek is naar – innerlijke – balans. Het vertelt een ont-dekkingstocht van verloren innerlijke grootsheid.

Op archetypisch niveau bewaken de hoofdpersonen de essentie van het bewustzijn dat hier bij hoort. Zij zijn de graaldragers. Voor mij staan hun archetype en bloedlijn [door sommigen ‘sang-real’ genoemd] metafoor voor de zuiverheidsbewaking van hun boodschap.

‘ Le sacre coeur ‘ gaat over het volgen van het pad van je hart, vol toewijding hieraan.

De vrucht van deze toewijding bevindt zich in vitaliteit en levensvreugde. In het hier op aarde bewust laten leven, spreken, zien, genieten en handelen van jouw wezen(lijke).

Omdat je ‘JA’ zegt tegen het leven, ook als het anders gaat dan je graag zou zien. Omdat je in tune bent met de stroom van het leven en de stroom van je innerlijke geïnspireerdheid.

Handvatten voor hoe je dit bewerkstelligt, vind je op lifeforcecreation.worldlevenskrachtpotentieel.nl

De graal als liefde principe

Dit principe gaat om  diep gevoeld respect / dierbaarheid voor harmonie en samenhang gebaseerd op verbinding, heel zijn en gelijkwaardigheid.

Te omschrijven als een innerlijk gevoel van eenheid dat moeiteloosheid en overvloedigheid met zich mee brengt = de magische balanscombinatie. 

De graal als licht element

Het licht element van de graal kun je zien als het licht van ontwaking van het goddelijke in ons.

Het bevat tevens coderingen, te vergelijken met dna, en trillingsfrequenties die resoneren op aanwezig respect voor heelheid en de alles omvattendheid hiervan.

De graal als bewustzijn

Graalbewustzijn bevat diepgaande eerbiediging van het levenslicht en de heiligheid hiervan.

Het gaat om een besef, een wijsheidsbevatting, dat al het leven en alle vormen van energie hun oorsprong vinden in de essentie van licht = de directe verbinding met de Heiligheid van Al het Leven.

Ik ben nooit op zoek geweest naar de Graal. Het vond mij tijdens intensief energie werk voor herbalancering van mannelijke en vrouwelijke principes en energieën. Het wilde terug op zijn plek van ‘ering’ door het mannelijke en vrouwelijke [najaar 2015]. Hiermee heb ik de graal leren waarderen als een intrinsiek element van diepe ering voor éénheid. Als een liefdesuiting van gelijke en elkaar complementerende delen die elkaars waarde herkennen, erkennen en verkennen. En een lichtelement vol coderingen en trillingsfrequenties.

Met dank aan de weg.