Artikelen op Nieuwetijdskind

Artikelen op Nieuwetijdskind

◊ Artikelen_NL

Diverse artikelen geschreven voor Nieuwetijdskind.com.

Ben je pas realistisch als je voorziet in je levensonderhoud en werkt voor je geld?

Het verlangen van de mens om welkom te zijn en vrij te zijn, kent geen prijskaartje. Dit artikel legt een relatie tussen wat diep in ons hart leeft met het praktische van de nieuwe tijd voor een menswaardig leven vanuit het hart.

Wat de waarde van het vermogen van de elite ons te zeggen heeft

Wanneer we onze hoop op verbetering van onze kwaliteit van leven enkel vestigen op overvloed aan financiële middelen, zien we onze eigen intrinsieke waarde over het hoofd. Wat maakt deze hoogste natuur in onszelf – onder meer – vrij?

Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

Als hoofd, hart en ‘wil’ samenwerken met de voeten en hara of buikcentrum kun je evenwichtiger en afgestemder keuzes maken. En steeds zuiverder je pad lopen.

Hoe gericht een gevoel van harmonie en eenheid voeden?

Wanneer je je regelmatig bewust verbindt met een gevoel van – innerlijke – harmonie, balans en eenheid, helpt dit om je minder verloren, afgescheiden en alleen te voelen. Je kunt zo steviger blijven staan en maakt daarmee het fundament voor een leven in harmonie en eenheid steeds sterker.

Het wonder van hoop op vrede

Het wonder van vrede zit in onszelf. Vanuit herstel van een oerverbinding met een diep vertrouwen in de belofte van eenheid en heelheid. Deze belofte vervult onze hoop op vrede op aarde. Het is een inclusieve belofte waardoor alles en iedereen hierin zijn weg kan vinden.

Tweelingzielen van het Ene Hart en de Gouden Eeuw

De liefdesvibratie tussen tweelingzielen heeft een puurheid in zich met een katalyserende werking op het ervaren van één zijn. Deze puurheid effent tevens het pad voor de kinderen van de Gouden Eeuw. Dit verband wordt in deze toelichting uitgelegd.

Helende Tranen uit Lemurië voor Atlantis

Hoezeer we ervaringen uit Atlantis ook als zondig en fout hebben ervaren en als zodanig hebben veroordeeld, ze zijn nooit incompleet of niet heel geweest. In het loslaten van dit oude paradigma ligt de heel wording van de – collectieve – ervaringen uit de tijdspanne van Lemurië, Mu en Atlantis en de periode erna. Waardoor heden en verleden in de tijd kunnen samen vallen voor een nieuwe frisse start.

Jij, drager van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Tijd!

Het is tijd om de heelheid in jezelf te belichten. Om te omarmen dat we de heelheid van donker en licht zijn in één, van het goede en het foute, het leuke en het niet leuke … en dat met elke cel te be-leven. Daarmee activeren we de Nieuwe Tijd in onszelf, verspreiden we nog meer licht en liefde en helpen we mee aan de nieuwe wereld.

Lilith, Hagar en Sarah & het kloppende hart van het Vrouwelijke

Over wat er nodig is om de (innerlijke) worsteling van het vrouwelijke op een diep niveau te helen in onszelf

Lilith : sleutel voor de ‘vrije’ mens

Over de belangrijke schaduwstukken die Lilith vertegenwoordigt voor de mens