Artikelen

Artikelen

◊ Artikelen_UK
Onderstaande artikelen dragen bij aan het bewust worden / zijn van diepere lagen van eenheidsbewustzijn. Ze zijn geschreven vanuit de kracht van heel en één zijn. 

Ze brengen je terug naar de innerlijke herinnering dat verbinding met het grotere geheel er altijd is. En zijn ondersteunend voor integratie van verschillende aspecten van leven in harmonie en eenheid(bewustzijn).

Ze helpen je makkelijker aanwezig te zijn in het ervaren van eenheid in jezelf, je omgeving en het verbonden zijn met een groter geheel.

Hiertoe helpt het om de artikelen met je hart te lezen. In plaats van de inhoud met je hoofd te willen begrijpen. Op deze manier kun je namelijk de hele boodschap, de verschillende lagen en dieperliggende betekenis makkelijker binnen laten komen en laten inzinken.

———–

De Categorieën