Artikelen

Artikelen

◊ Artikelen_UK
Onderstaande artikelen dragen bij aan het bewust worden / zijn van diepere lagen van eenheidsbewustzijn. Ze zijn geschreven vanuit de kracht van heel en één zijn. 

Ze brengen je terug naar de innerlijke herinnering dat verbinding met het grotere geheel er altijd is. En zijn ondersteunend voor integratie van verschillende aspecten van leven in harmonie en eenheid(bewustzijn).

Ze helpen je makkelijker aanwezig te zijn in het ervaren van eenheid in jezelf, je omgeving en het verbonden zijn met een groter geheel.

Kies een Categorie
TIP:  lees de artikelen met je hart; i.p.v. om de inhoud met je hoofd te willen begrijpen. Zo kun je namelijk de verschillende lagen en dieperliggende betekenis van de woorden makkelijker binnen laten komen en laten inzinken..

EENHEIDBEWUSTZIJN_DE GRAAL
EMPOWERMENT VAN HET GODDELIJKE VROUWELIJKE
EEENHEIDBEWUSTZIJN_VERDIEPING
EEENHEIDBEWUSTZIJN_BREDER PERSPECTIEF
TOELICHTINGEN                                        HOOP OP VREDE , (reis)verslagen van verzoening voor een nieuwe eenheid