Caring & Sharing (Egypte 2019)

Caring & Sharing (Egypte 2019)

Hoop op Vrede

De reis (jan. 2019) bracht een continue herinnering aan en respectering van caring & sharing. Het vormde een verdere zakking in het kosmische bewegen ¹). Een dieper zakken in harabewustzijn ²) vanuit verbinding met hartekracht en bewust zijn van de wijsheid die in het aangaan van diepere verbindingen besloten ligt. Hierin lieten zich 3 aspecten extra zien:

  1. ‘The Gifts Of The Heart are not easily to be taken’ ≈ geschenken uit het hart dienen niet achteloos ontvangen te worden.
  2. Nog meer in oorsprong met je essentie zijn / in verbinding met je essentie bewegen.
  3. Als je goed voor je innerlijke tempel zorgt ³) kan overvloed makkelijker stromen. De integratie van deze zorg/dit respect – voor jezelf – vormt het fundament, de basis, voor bewuste beweging vanuit verbinding met oorsprong.

Het kosmische bewegen (¹) gaat in deze om je bewegen in lijn met de kosmische ordening vanuit het je bewust zijn van de wijsheid die in deze ordening besloten ligt en dit waarachtig respect/ering geven door hier van binnenuit (intrinsiek) naar te handelen.
Het fundament hiervoor ligt in zorg/respect/ering voor de innerlijke tempel, de eigen heiligheid (²). Fysiek bevindt deze basis zich in de hara (het buikgebied en centrum van onze natuurlijke vermogens). Het krijgt vorm vanuit harabewustzijn, het bewust aanwezig zijn in het centrum van je eigen kracht.
³) Hoe meer je thuis komt in deze natuurlijke staat van zijn en observeren, hoe meer je op diepere lagen je kunt verbinden met de rijkdom en dimensionaliteit van alle kosmische elementen en principes/waarheden en hun dynamieken (inclusief het aardse). Dergelijk natuurlijk wezenschap is in staat zich bewust te bewegen vanuit verbinding met oorsprong en de eigen bron; de oneindige potentie van licht. Fysiek waarborgt een goede hart-hara resonantie hierbij zuivere ontvankelijkheid (waarachtigheid), ondersteunt het hoofd bewust zowel het rationele als niet-rationele, verankeren de voeten de volledigheid van deze wijsheidsbevatting en reflecteren de handen dit intrinsieke handelen. 
Voor ‘hoe?’ zie www.levenskrachtpotentieel.nl

DE REIS ontvouwde zich telkens in het moment. De voetstappen, die ik samen met mijn metgezel en lieve vriendin (die in Egypte woont en leeft) gezet heb, brachten ons naar de East en West Bank van het oude Thebe (nu Luxor). Waarbij we in stilte, met aandacht, woorden, vele foto’s of juist geen foto’s en gedeeld bewust handelen respect hebben gegeven aan het moment en daar waar we waren. De rode draad die zich hierin liet zien, ging om

  • broederschap en zusterschap, in vele vormen en maten;
  • ruimte voor de ander vanuit hartekracht en respect voor ieders eigen ruimte; en de wijsheid die hierin besloten ligt; en
  • de dynamiek van geven-ontvangen-doorstromen en de overvloed die hierin aanwezig is (stoffelijk en niet-stoffelijk). In combinatie met – voor wie daar aan toe is – vertrouwen in deze kosmische balans als zijnde zowel hemelbewandelaar èn aardereiziger.

HIERBIJ hebben we het midden opgezocht, de balans. Om zo dat wat gewend is te onttrekken en/of zichzelf te onttrekken ‘aan’ en daarmee afgescheidenheid blijft voeden, te helpen zichzelf in heel zijn te blijven bezien. En dat wat meelift op beweging van de ander zowel de glimlach van het open hart als nodige strengheid (begrenzing) te tonen. De maatgever en toetssteen voor ons was hierbij telkens weer gehoor geven aan waarachtigheid en eigen wijsheid.

Zelf heb ik gevoeld dat het labyrint van zuiver je pad lopen binnen het kosmisch bewegen als zowel aardereiziger èn hemelbewandelaar verdieping heeft gekregen. Het kent vele facetten, momenten, dimensies en ruimten. Welke je kiest maakt niet uit. Wel is het van belang dat je trouw aan je eigen wijsheid, aan je eigen integriteit, betoont. Het pad, de beweging of stroming naar huis zelf is via vele wegen te herleiden. Doorstroming hiervan in het aardse voelt stabieler/gestroomlijnder.

Hieronder een impressie van onze voetstappen. Met dank aan Ingrid en haar hartverwarmende sociale netwerk, dat een stevige basis bood voor Caring & Sharing vanuit zusterschap en broederliefde.

Yael

 ◊ Hoop op Vrede

Comments are closed.