Energetische Update & Ierland Reis

Energetische Update & Ierland Reis

Hoop op Vrede

Een volgende stap in fysiekmaking van het nieuwe licht perspectief
op verzoek van vele oorspronkelijke Elders – aards & galactisch – deze update en berichtbrenging in 3 delen omdat het veel info bevat. (juni 2019)

De roep voor ownership van keuzes wordt steeds nadrukkelijker. Ook op het wereldtoneel tekent zich dit af. Op basis van genomen keuzes wordt het telkens zichtbaarder waar een ieder staat in het geheel en hoe hij of zij zich hier mee verhoudt. Waarbij het zicht- en voelbaar nemen en daadwerkelijk aangaan van verantwoordelijkheid alsmaar indringender wordt.

Aan de andere kant kan er steeds makkelijker gehoor worden gegeven aan de roep van het hart, het verlangen naar harmonie en meer saamhorigheid. Het was een weg op zich om deze roep door te laten komen in het aardse en erbuiten. Dat zal het ook zijn om het gevoelde verlangen te zetten in het aardse bestaan en een vreugdevol samen-zijn hernieuwd leven in te blazen.

Dit verlangen, deze zucht van verlichting, was duidelijk waarneembaar op onze reis in Ierland. En het heeft nu op meer stoffelijkere lagen weerklank gekregen.
Het thema : ‘nieuwe krachtbronnen’.

DEEL I, De Basis

De weg die Marieke, die met haar gezin woont in Inchigeelagh en ik hiervoor aflegden de laatste week van mei in Ierland, hebben wij puur en alleen vanuit innerlijk kompas gevolgd. We konden echt letterlijk de route niet via Google-maps of kaart vinden. We hadden volledig te vertrouwen op het moment en het (richting)gevoel ter plekke.

Kortom, “zonder routeplan de roep volgen en gehoor geven met het INNERLIJK KOMPAS als richtingwijzer voor het vinden van de weg en de ontvouwing ervan”. In deze gewaarwording ligt de ontvouwing van de fysiekmaking van de gezamenlijke aardse bestemming. Het innerlijk kompas is daarmee de toetssteen voor waarheidsbevinding bij het volgen van je bestemming. Een belangrijke krachtbron om op te vertrouwen.

Een andere krachtbron is de NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN, een staat van in het moment zijn.

Het aardse kent een moeizame weg om deze zuivere natuurlijke staat van zijn te vinden, en in het het moment te blijven. Er is veel afleiding en er zit veel ruis en worsteling op wat het wel en niet is of zou moeten zijn. Daarnaast zijn er legio projecties aanwezig.
Hier komt bij dat tijdens de duale ervaring niet alleen verbinding met de bron energie verloren is gegaan. Ook zijn gaandeweg zuivere duale dynamieken enorm uit verband geraakt door bewuste en onbedoelde manipulatie en projecties in projecties.
Het blijkt hardnekkig – voor velen – om deze patronen te doorbreken.

Vandaar dat het een weg op zich is om de eigen zuivere kracht weer terug te vinden en deze kracht te leren aanspreken vanuit oude wijsheid verbindingen. Zodat hierdoor de levenskracht van de/ieders eigen betekenis weer kan stromen vanuit de kracht van heel en één zijn.

Bij de mens bevindt de basis hiervoor zich in het bekkengebied. Het wordt gedragen door zelfrespect, zelfliefde en een gevoel van veilig zijn.
Alle drie vinden hun ankering in zowel mannelijke en vrouwelijke principes als het kindsdeel in jezelf -of de godsvonk of het lichtaspect. En tezamen brengen ze een diep gevoelde (respect)ering van de eigen vitaliteit voort = levenskrachtverbinding.

Ook de elementen der chemie – lees de scheikundige elementen en aardse / natuurelementen – hebben moeite om de eigenheid van hun natuurlijke staat van zijn te hervinden. In deze staat is bron bewustzijn aanwezig of anders gezegd hun zuivere kracht en essentie-kwaliteit. Het is tevens de staat van waaruit nieuwe verbindingen vorm gegeven kunnen gaan worden; en is daarmee de basis voor nieuw leven(svormen) op en rond de aarde.

Dit al maakt het moeizaam om terug te keren naar de oorspronkelijkheid van een vreugdevol samen zijn in het aardse op fysiek-essentie niveau.

DEEL II, De Zakking

De zondag voor mijn vertrek naar Dublin, heb ik gevoeld dat de basis voor gedeeld respect voor ieders krachtcentrum voldoende stevig staat. Er is voldoende gedragenheid op allerlei lagen en vlakken om hier op te vertrouwen.

ANDERS GEZEGD, er is genoeg basis voor zakking en verdieping voor verdere fysiekmaking van bron bewustzijn op aarde ²). Het verlangen hiernaar vormde de basis voor de roep waar wij tijdens onze reis telkens gehoor aan gaven en welke zijn weerklank heeft gevonden.

Hiertoe was, zo bleek, eerst nog een ontworteling van een duaal principe nodig. Een ophoesting voor gelijke (ver)deling. Zodat het aardse kan thuiskomen in zowel de eigen heelheid als de herinnering van één gezamenlijkheid. En het kosmische daarmee in de oorspronkelijkheid van een vreugdevol samen-zijn.

De root cause hiervan lag in de verhaallijnen van het heren- en vrouwenvolk en hun agenda betreffende de aarde. Door sommigen wordt dit volk wel de Sutum en Amasutum genoemd en anderen verwijzen naar de Aldebarans.

In ieder geval betreft de kern van de zaak voor rechtzetting erkenning van de gelijkheid van beide delen. Zodat er ten diepste ruimte ontstaat voor nieuwe keuzes op weg naar huis en de gedeelde kosmische bestemming.

Een andere doorbreking was die van de keuze voor de logica van het praktische / de ratio of die van het intuïtieve gevoel / de ingeving. En dan vanuit bewuste respectgeving aan beide kwaliteiten. Dit was heel duidelijk zicht- en voelbaar waar het betreft het letterlijk volgen van de weg in Ierland.

Het heeft tevens nieuwe verbindingen tussen beide stromingen in gang gezet. Zodat er een NIEUWE DYNAMIEK kan ontstaan die resoneert vanuit heelheid en harmonie in plaats van verdeeldheid en worsteling. Een dynamiek die zowel beweging als stilstand draagt en afwisselend beweeglijkheid en vastigheid in zich heeft.

Een stroming waarin ook religies en kerken op aarde zich in de kern kunnen vinden en kunnen thuiskomen in de eenheid (van zichzelf). Zo heb ik gevoeld en teruggekregen. Overigens hadden wij tijdens een natuurwezen klankbijeenkomst op 18-november 2018 van verschillende kanten al meegekregen dat de religies kunnen samenkomen, in harmonie.

Het was de roep van de natuur(wezens) die ons elke dag bij onze bestemmingen bracht. Deze roep bleek telkens een verlangen in zich te dragen naar ‘een zucht van verlichting’; om te zakken in oude oorspronkelijke verbindingen voor een hernieuwde ademhaling.

De 1e dag waren het de oceaan, de walvis en de waterwezens die riepen om weerklank te vinden in deze roep. Zodat hun resonantie en communicatie beter kunnen doorkomen aan land. Deze door-koming heb ik de laatste dag duidelijk gevoeld, en voel ik nog steeds.

De 2de dag waren het de aarde, water, lucht en wind elementen die gehoord wilden worden in hun verlangen voor zuivering en zakking in de eigenheid van hun natuurlijke staat van zijn. Zodat ze weer vanuit hun zuivere kracht kunnen functioneren. En vanuit deze staat kunnen bijdragen aan de oneindige dynamiek van geven, ontvangen en doorgeven; in plaats vanuit gefractioneerdheid en solitairiteit.

De 3de dag was het de natuur zelf –meren, watervallen, bergen, bossen – die wilden zakken in hun oude oorspronkelijke energie. In de natuurlijke flow van geven-ontvangen-doorgeven in verbinding met de omgeving en het geheel waar het onderdeel van is. Het was bijzonder hoe ik hierin de energie van Ierland heb voelen zuchten.

DEEL III, Het Meesterschap

Als laatste krachtbron kwam BEWUSTE FYSICITEIT VAN HET – HELE – ZELF naar voren. Te duiden als bewust aanwezig zijn in je lichamelijke centrum in contact met jezelf. Dit meesterschap krijgt vorm vanuit fysieke zakking in je eigen Heiligheid, verbinding met jouw Heilig Vuur en vitalisering van je complete mens-zijn / jouw wezenschap.

Het potentieel voor vernieuwing en verlichting voor het aardse ligt zonder meer in integratie van deze eigenheid. En vanuit de belichtingswijze van HET NIEUWE LICHTPERSPECTIEF waarbinnen alles aanwezig kan zijn als gelijke delen, kan dit potentieel zich ongekend groots en oneindig ontwikkelen.

De toegangspoort naar de Nieuwe Aarde Mens bevindt zich dan ook binnen dit spectrum. En de ontwikkeling hiernaartoe brengt het aardse naar beweging binnen de komische wetmatigheden vanuit natuurlijk wezenschap. Met het element vuur, de passie, de liefde als maatgever.

Zo was het het vuur van sereniteit en glans (schoonheid) dat ons de 4de dag bracht bij het fysiek voelen van de kosmische hartslag in het hart. En daarna bij het fysiek ervaren van stroming voor kosmisch wezenschap = de staat van zijn voor het bewegen in lijn met de kosmische wetmatigheden.Iets wat gezien bovenstaande voor nu nog met horten en stoten doorkomt.

Op vele plekken heb ik zoveel oude wijsheid in het land gevoeld. Niet diepliggend maar aan de oppervlakte. Het was een stenencirkel bij Dunmanway die me meegaf dat de menhir wijsheid het oeroude Gaelic draagt voor informatie overdracht en als communicatiemiddel.

Elke keer dat je stilstaat bij dergelijke wijsheid – die in de oorspronkelijkheid van het aardse en de natuur besloten ligt – en deze (voor) waar neemt, geef je het erkenning mee. In deze erkenning ligt ook basis voor groei naar zuivere kracht hervinding en verdere fysiekmaking van bron bewustzijn in het aardse ²). Individueel en collectief.

²) BRON BEWUSTZIJN is zich bewust van verbinding met de bron, de oorsprong van de eigen essentie. Het kent respect voor de heiligheid hiervan en erkent de herinnering van één en heel zijn. Het vormt de basis van de terugkeer in het aardse van het één zijn van hemel en aarde.

Iets anders dat helpt om te zakken in je lijf, je bekken en fysieke krachtcentrum is doorademing in de uitademing *. Net als ontspanning in de (in)spanning *. Hierdoor kun je makkelijker bij jezelf, je eigen waarde en eigen wijsheid blijven. En daarmee bij het nemen van ownership hiervan.

    * doorademen doe je door te blijven uitademen. Langer dan je normaliter gewend bent; net zolang tot je bijna niet meer kunt en je het keerpunt voor inademing bereikt. Je zult via je ademhaling merken dat je zakt in je lijf.
    * Ontspannen tijdens (in)spanning brengt je voorbij de stress van gespannenheid en maakt dat je een koel hoofd kunt behouden. Dit bereik je door bewust ont-spanning op te zoeken in je lichaam tijdens de inspanning. Door bijvoorbeeld te glimlachen, gericht spieren of een deel van je lichaam te ontspannen of bewust ontspannen adem te halen via je buik. Ook yoga(houdingen) en mindfulness kunnen hiervoor geschikt zijn.

“HUMANS HAVE SO MUCH LOVE IN THEIR HEART TO GIVE”
Dit zei een Ierse vrouw tegen mij in een gesprek dat spontaan ontstond. Ik voel nog steeds hoeveel dit raakt en aanraakt. Hoeveel hoop en mededogen in deze woorden doorklinkt. Hoeveel potentie het heeft.

Als er iets is dat DE ELDERS van verschillende oorspronkelijke stammen en collectieven willen laten weerklinken in deze update dan is het deze herinnering. De herinnering aan de gedeelde belofte van heel en één zijn. De herinnering aan de bedding voor een vreugdevol samen-zijn. En verantwoordelijkheid name voor deze potentie.

We zijn onderweg ?

MET DANK aan een ieder die bewust of onbewust aan deze beweging bijdraagt. En in het bijzonder aan Marieke, Ingrid en Nathalie die zich met mij de afgelopen periode met hart en ziel in bewuste fysiciteit hebben ingezet hebben voor in de stof zetting van bron bewustzijn aspecten.

YAEL

Comments are closed.