Browsed by
Author: EY

Caring & Sharing (Egypte 2019)

Caring & Sharing (Egypte 2019)

◊ Hoop op Vrede De reis (jan. 2019) bracht een continue herinnering aan en respectering van caring & sharing. Het vormde een verdere zakking in het kosmische bewegen ¹). Een dieper zakken in harabewustzijn ²) vanuit verbinding met hartekracht en bewust zijn van de wijsheid die in het aangaan van diepere verbindingen besloten ligt. Hierin lieten zich 3 aspecten extra zien: ‘The Gifts Of The Heart are not easily to be taken’ ≈ geschenken uit het hart dienen niet achteloos ontvangen…

Read More Read More

How to activate your inner wisdom

How to activate your inner wisdom

◊ Articles When one’s head, heart and ‘will’ collaborate with the feet and belly center/area, one gets a clearer and integrated picture of one’s inner wisdom and truth. Whereby it is easier to make more balanced and fine-tuned choices. Then one can also hear the call of one’s heart clearer, without noise or disturbance. Besides it brings more life energy for a natural state of being. How to realize this inner fine-tuning? Power play of the mind blocking life energy As…

Read More Read More

Ben je pas realistisch als je voorziet in je levensonderhoud en werkt voor je geld?

Ben je pas realistisch als je voorziet in je levensonderhoud en werkt voor je geld?

◊ Artikelen Het moeten voorzien in ons levensonderhoud zet ons verlangen om welkom te zijn zoals we zijn en hierin vrij te bewegen, onder druk. Velen voelen zich hierdoor genoodzaakt mee te gaan in deze voorwaardelijke invulling van ons bestaan. Waarmee we ons leven structureel tekort doen. Het perspectief van een menswaardig leven vanuit het hart daarentegen doet geen concessies aan wat ons onvoorwaardelijk gegeven is : het leven en de talenten die we meekrijgen. Het geeft het bovendien geen…

Read More Read More

The fire of freedom

The fire of freedom

◊ Hope for Peace This is the invitation I felt following my journey of reconciliation towards Germany. The intention of this travel was to – literally – leave footprints and follow an energetic path of reconciliation, on many levels and layers. Related to making peace with the memory imprint of the past, of victimization and perpetrating and to relief of the pain of the recollection, the ‘yad vashem’. Caused by WW2 and the period of Atlantis. Besides it was about…

Read More Read More

Many carry light

Many carry light

◊ Hope for Peace Thus spoke the Mists of Avalon on the evening before departure “ when you are asked to turn, the destination has been reached. “ Sunday afternoon in Wiltshire Country UK it appeared how literally I could interpret these words. It was a magical journey in Salisbury and surroundings, during which the head was included each time. The journey led to setting things straight and in line with the whole, mostly in timeline and light line. Reason…

Read More Read More

Velen dragen licht

Velen dragen licht

◊ Hoop op Vrede De avond voor vertrek spraken de Mists of Avalon “ als je gevraagd wordt om te keren, is de bestemming bereikt. “ Hoe letterlijk ik dat kon nemen, bleek zondagmiddag in Wiltshire Country (Engeland). Het was een magische reis naar Salisbury en omgeving, waarbij ook het hoofd telkens meegenomen werd. Met de reis zijn plekken in lijn met het geheel terug gezet, met name in tijdslijn en lichtlijn. De aanleiding voor mijn werkreis lag in de…

Read More Read More

Het vuur van vrijheid via een weg van verzoening

Het vuur van vrijheid via een weg van verzoening

◊ Hoop op Vrede Deze uitnodiging voelde ik na afloop van mijn recente verzoeningsreis naar Duitsland. De intentie van de reis was om – letterlijk – voetstappen te zetten en een energetische weg af te leggen voor verzoening op vele lagen en vlakken. Verzoening met geheugeninprenting uit het verleden, slachtofferschap, daderschap en verlichting van de pijn van de herinnering, de ‘yad vashem’. Als gevolg van WOII en de Atlantis-tijd. Daarmee ging het ook om in vrijheid stelling van een perspectief…

Read More Read More

Wat de waarde van het vermogen van de elite ons te zeggen heeft

Wat de waarde van het vermogen van de elite ons te zeggen heeft

◊ Artikelen Kort gezegd ligt alles waar wij ons mee identificeren besloten in de waarde van het vermogen van de (wereld)elite en hun grootkapitaal. Het staat metafoor voor de financiële waarde van de overvloed op de wereld en de overvloed die in onszelf zit. Pijnlijk genoeg blokkeren projecties en denken vanuit ongelijkheid en tegenstellingen het doorkomen van eerlijke verdeling van al deze overvloed. Wanneer we de hieronder liggende oude en verborgen overtuigingen erkennen en aangaan, zijn we in staat onze…

Read More Read More

The Elohim Calling

The Elohim Calling

◊ Artikelen | Articles This is a storytelling about following one’s heart. About letting go of matter, surrendering to the not knowing and the absolute confidence one will be provided for. It is my story about embracing my essence and the path of my life-destination As I was driving back home, my thoughts wandered off to the meeting of that morning. It had been a hopeful brainstorm session pointing out the importance of working together, role model behavior, centralizing the…

Read More Read More

Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

◊ Artikelen Als hoofd, hart en ‘wil’ samenwerken met de voeten en het buikcentrum, ontstaat er een helder en integraal beeld van wat er leeft in jou aan wijsheid en waarheid. Waardoor je steeds evenwichtiger en afgestemder keuzes kunt maken en steeds zuiverder de roep van je hart kunt volgen. Zonder ruis of vertroebeling. Bovendien maakt het de levensenergie vrij voor een natuurlijke manier van zijn. Blijf alert om te kunnen voelen wat kloppend voelt Blijf wakker. Houd het hoofd…

Read More Read More