Browsed by
Author: EY

The Elohim Calling

The Elohim Calling

◊ Artikelen | Articles This is a storytelling about following one’s heart. About letting go of matter, surrendering to the not knowing and the absolute confidence one will be provided for. It is my story about embracing my essence and the path of my life-destination As I was driving back home, my thoughts wandered off to the meeting of that morning. It had been a hopeful brainstorm session pointing out the importance of working together, role model behavior, centralizing the…

Read More Read More

Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

◊ Artikelen Als hoofd, hart en ‘wil’ samenwerken met de voeten en het buikcentrum, ontstaat er een helder en integraal beeld van wat er leeft in jou aan wijsheid en waarheid. Waardoor je steeds evenwichtiger en afgestemder keuzes kunt maken en steeds zuiverder de roep van je hart kunt volgen. Zonder ruis of vertroebeling. Bovendien maakt het de levensenergie vrij voor een natuurlijke manier van zijn. Blijf alert om te kunnen voelen wat kloppend voelt Blijf wakker. Houd het hoofd…

Read More Read More

Inner knowing, a message of hope

Inner knowing, a message of hope

◊ Articles The miracle of hope so many of us intensely search for is literally inside us. Because we are the potential of making the impossible possible. The miracle hope entails, finds itself in a deep entrustment in a universal promise of oneness and wholeness. Once we reconnect with this primal and ancient connection of trust, we fulfill the miracle of hope for peace on earth. The power of our heart is vital in accomplishing this. Rational knowing versus inner…

Read More Read More

A journey towards connectedness from the heart

A journey towards connectedness from the heart

◊ Articles The power of the heart knows many layers and expressions. Each time we let its warmth and love in, we experience new things, new possibilities, new layers … This gives us so much joy and life energy. While at the same time we experience how these sparkles extinguish when disappointment, disillusion and grief trouble our hearts. We can re-light these sparkles by freeing our heart from its burdens which will also help us in creating a brighter world….

Read More Read More

Money Flow in Abundance, how to rise above the tension of money?

Money Flow in Abundance, how to rise above the tension of money?

◊ Articles Our relation with money is intense. Many of us feel tension around money in some way since we depend on money for our lives. It has become a necessity in order to survive and make a living. This need for money often prevents us from truly following our heart in our (work)life. Question is how can we rise above this tension around money, or the lack of it? Contemplation for change Each one of us has a different…

Read More Read More

Hoe gericht een gevoel van harmonie en eenheid voeden?

Hoe gericht een gevoel van harmonie en eenheid voeden?

◊ Artikelen In deze tijd vol onzekerheid en verdeeldheid kan het een hele uitdaging zijn om je niet alleen of verloren te voelen. Wanneer je er voor kiest om je regelmatig en bewust te verbinden met een gevoel van harmonie en eenheid, ga je dit ook vaker ervaren. Het brengt je direct in contact met de verbindingskracht die hier vanuit gaat. Het helpt je rustiger, met meer vertrouwen en steviger te blijven staan. Je kunt bovendien gerichter in het moment…

Read More Read More

Het wonder van hoop op vrede

Het wonder van hoop op vrede

◊ Artikelen Vrede op aarde. Het is voor velen nog een utopie. En ondertussen zijn er die zich inspannen voor een nieuwe samenleving. Een nieuw samen zijn op aarde vanuit universele (mens)waarden zoals gelijkheid, harmonie en liefde. Voor hen is de beweging hiernaartoe duidelijk voelbaar. Zij voelen de hartslag van het nieuwe dat aanbreekt. Vaak hebben ze ook al gevoel en beeld bij de nieuwe tijd van vrede. Hierin ligt tevens een valkuil en het vraagt om waakzaamheid. Want door…

Read More Read More

The Divine Feminine and the return of Sacred Wisdom of Creation

The Divine Feminine and the return of Sacred Wisdom of Creation

◊ Articles The patriarchal traditions symbolize the archetype of Lilith – that symbolizes sensual desire and fury – as something to be tamed. However her archetype shows us several keys for harmonizing the imbalance between the masculine and feminine. And for freeing ourselves from repressed or unconscious inner feminine parts. When each one of us takes responsibility for this re-balancing process, we empower the feminine. We set her pure power of creation free, both in ourselves and collectively. This way…

Read More Read More

Tweelingzielen van het Ene Hart en de Gouden Eeuw

Tweelingzielen van het Ene Hart en de Gouden Eeuw

◊ Artikelen De liefdesvibratie tussen tweelingzielen heeft een puurheid in zich, die niet alleen bijdraagt aan het vergroten van ervaring van eenheid op aarde maar ook het pad effent voor de kinderen van de Gouden Eeuw. Tweelingzielen vinden namelijk herkenning in elkaar op een diep en zuiver niveau. Deze herkenning herinnert hen aan ‘één zijn’ en roept een intense pure liefde op. Als ze daarbíj in staat zijn om vanuit dat zuivere niveau in gelijkwaardigheid en harmonie bij elkaar te…

Read More Read More

Helende Tranen uit Lemurië voor Atlantis

Helende Tranen uit Lemurië voor Atlantis

◊ Artikelen Zolang we onze ervaringen willen verklaren en ze een oorzaak-gevolg en dader-slachtoffer verhouding mee geven, kunnen we niet bij de zuivere en oordeelloze grondslag van het ervarene en wat het ons wil(de) vertellen. We kunnen dan niet bij de ervaring van heel-zijn. Dit geldt ook voor onze (ziele-)ervaringen uit de tijdspanne van Atlantis. De gebeurtenissen uit deze periode en de impact ervan hebben we als zondig en fout ervaren, en als zodanig veroordeeld. Hiermee is het een last…

Read More Read More