Artikelen

Artikelen

artikelen_bewustzijn-eenheidArticles_UK

Deze artikelen dragen bij aan het bewust worden en zijn van diepere onderlinge verbondenheid en eenheidsbewustzijn.
Tijdens het lezen van de artikelen helpt het om ze met je hart te lezen in plaats van met je hoofd te willen begrijpen. Op deze manier wordt het makkelijker om de hele boodschap, de verschillende lagen en dieperliggende betekenis binnen te laten komen en te laten inzinken.

———–

Het betreffen onder meer artikelen voor Spiegelbeeld Magazine en nieuwetijdskind.com.

Serie Graal-artikelenEmpowermentStorytelling

2016/2017 : een serie van 8 artikelen voor Spiegelbeeld Magazine, waarvan de beat je in aanraking brengt met de essentie van de graal. De artikelen bevatten principes en elementen om je op een dieper niveau te verbinden met het potentieel van je volledige zelf en het bewuster be-leven van eenheid.

8 – De terugkeer van de graal in de harten van de mens
Over: waarin de ontrafeling van het mysterie van de graal ligt, wat het graalaspect omvat en hoe het zich verhoudt tot het bewuster be-leven van eenheid. ARTIKEL

7 – Een overvloed aan tijd in het Nu
Over: het natuurlijk beleven van ieder moment. Door de kracht van het Nu te verbinden aan de natuurlijke beweging van (levens)processen beweeg je langzaam naar een steeds puurdere staat van Zijn en één zijn met het moment. ARTIKEL

6 – De wijsheid van jouw innerlijk landschap
Over: de finetuning van je krachtcentrum vanuit de lagen van je hoofd, hart, ego, buik, schoot en voeten stelt je in staat evenwichtige keuzes te maken. Zo kom je makkelijker bij de subtielere lagen en diepere niveaus van weten en kun je deze informatie bewust(er) mee nemen in je handelen, in ieder moment. Een artikel met concrete handvatten. ARTIKEL

5 – Een zee van innerlijke rust
Over: de be-leving van een multi-dimensionelere verbinding met het geheel. Door het creëren van een steeds diepere innerlijke balans, met je hart als grote verbinder van dit al, breng je allerlei facetten van jezelf in evenwicht en komt de kosmos steeds meer in jou te zitten.  ARTIKEL

4 – Jouw Ene Pure Hart
Over: het bewust in je hart aanwezig zijn. Door langzaam in je hart af te dalen bekrachtig je de hartsverbinding. Je leert hierdoor op steeds zuiverdere wijze bewust uiting te geven aan de weg van compassie, oordeelloosheid en liefde en kunt tevens makkelijker bij diepere lagen van verbondenheid en bewuste verbinding met al-wat-is. ARTIKEL

3 – Nieuw Licht, Nieuwe Werkelijkheid
Over: het terugbrengen van de heelheidservaring in ons leven. Door voorbij goed en fout, positief en negatief te gaan kijken en de heelheid hiervan te belichten, kunnen we een shift in onze belichtingswijze maken om elkaar en onszelf fundamenteel anders te gaan benaderen. 
ARTIKEL

2 – De magie van mens en natuurwezen, een vergeten rijkdom
Over: de les van ‘het sprookje van de mens en de magische wezens’. Hoe een gezonde verstandhouding tussen hoofd en hart je herinnert aan onze ware natuur, het zijn van een gevoelswezen dat in verbinding staat met zijn omgeving en hiermee communiceert of resoneert. ARTIKEL

1 – De zachte streling van het stoere mannenhart
Over: de terugkeer van het warme hart van het mannelijke, dat vanuit ontwapening de pijn van vechten en innerlijke strijd wil verzachten om de kracht van het warme hart weer te ervaren, en te delen.
ARTIKEL

-> Ben je pas realistisch als je werkt voor je geld?
Het verlangen van de mens om welkom te zijn en vrij te zijn, kent geen prijskaartje. Dit artikel legt een relatie tussen wat diep in ons hart leeft met het praktische van de nieuwe tijd voor een menswaardig leven vanuit het hart. ARTIKEL

-> Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?
Als hoofd, hart en ‘wil’ samenwerken met de voeten en hara of buikcentrum kun je evenwichtiger en afgestemder keuzes maken. En steeds zuiverder je pad lopen. ARTIKEL

-> Hoe voed je gericht een gevoel van harmonie en vrede?
Wanneer je je regelmatig bewust verbindt met een gevoel van – innerlijke – harmonie, balans en eenheid, helpt dit om je minder verloren, afgescheiden en alleen te voelen. Je kunt zo steviger blijven staan en maakt daarmee het fundament voor een leven in harmonie en eenheid steeds sterker. ARTIKEL

-> Wat de waarde van het vermogen van de elite ons te zeggen heeft
Wanneer we onze hoop op verbetering van onze kwaliteit van leven enkel vestigen op overvloed aan financiële middelen, zien we onze eigen intrinsieke waarde over het hoofd. Wat maakt deze hoogste natuur in onszelf – onder meer – vrij? ARTIKEL

-> Empowerment van het goddelijke vrouwelijke vanuit Lilith en haar betekenis voor herbalancering van het vrouwelijke en mannelijke en voor heling van een diepe innerlijke vrouwelijke worsteling.

2 – Lilith, Hagar en Sarah, en het kloppende hart van het vrouwelijke,
en wat er nodig is om de (innerlijke) worsteling van het vrouwelijke op een diep niveau te helen in onszelf.  ARTIKEL

1 – Lilith, sleutel voor de vrije mens, over de belangrijke schaduwstukken die Lilith vertegenwoordigt voor de mens. ARTIKEL

Een boodschap van hoop en vrede
Het wonder van vrede zit in onszelf. Vanuit herstel van een oerverbinding met een diep vertrouwen in de belofte van eenheid en heelheid. Deze belofte vervult onze hoop op vrede op aarde. Het is een inclusieve belofte waardoor alles en iedereen hierin zijn weg kan vinden. ARTIKEL

Helende tranen uit Lemurië voor Atlantis
Hoezeer we ervaringen uit Atlantis ook als zondig en fout hebben ervaren en als zodanig hebben veroordeeld, ze zijn nooit incompleet of niet heel geweest. In het loslaten van dit oude paradigma ligt de heel wording van de – collectieve – ervaringen uit de tijdspanne van Lemurië, Mu en Atlantis en de periode erna. Waardoor heden en verleden in de tijd kunnen samen vallen voor een nieuwe frisse start. ARTIKEL

Tweelingzielen van het Ene Hart en de Gouden Eeuw
De liefdesvibratie tussen tweelingzielen heeft een puurheid in zich met een katalyserende werking op het ervaren van één zijn. Deze puurheid effent tevens het pad voor de kinderen van de Gouden Eeuw. Dit verband wordt in deze toelichting uitgelegd. ARTIKEL

Jij drager van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Tijd
Het is tijd om de heelheid in jezelf te belichten. Om te omarmen dat we de heelheid van donker en licht zijn in één, van het goede en het foute, het leuke en het niet leuke … en dat met elke cel te be-leven. Daarmee activeren we de Nieuwe Tijd in onszelf, verspreiden we nog meer licht en liefde en helpen we mee aan de nieuwe wereld. ARTIKEL